je lider u međunarodnoj grupi kompanija koje su specijalizovane za vađenje i preradu metala.

Ciklomen

Naš cilj je da povećamo vrednost za akcionare i da uvek tražimo mogućnosti za povećanje proizvodne efikasnosti

Mi konstantno težimo ka modernizaciji proizvodnje u svim aktivama svojih podružnica i partnera kojima oni upravljaju, kao i aktiva, sa kojima oni rade u međusobnoj saradnji sa Mineco Group (www.minecogroup.com). Naš projekat razvojnih proizvoda ima impozantnu unutrašnju normu povraćaja i, kako se očekuje, obezbediće značajan porast obima.

Ciklomen je lider u međunarodnoj grupi kompanija koje su specijalizovane za vađenje i preradu metala. Ciklomen je osnovan 2006. godine na Zapadnom Balkanu, u Estoniji i Češkoj Republici i u privatnom je vlasništvu.

Ciklomen ima visoko kvalitetan asortiman proizvoda u razvoju, i to kako kratkoročnih, tako i dugoročnih projekata u svom portfoliu. Učvršćujući kapital i prerađujući naše projekte, mi uspevamo da očuvamo značajan, visoko kvalitetan rast, bez obzira na dalje smanjenje naših troškova.

Strategija

Ciklomen kao član međunarodne grupe kompanija u saradnji sa Mineco, nastavlja da uspostavlja snažne i dugoročne odnose sa lokalnim i regionalnim zajednicama i vladama, a takođe da smanjuje posledice uticaja naše delatnosti i proizvoda po životnu sredinu.

 

Mi ćemo nastaviti da podržavamo naš beskompromisni pristup bezbednosti, koncentrišući se na eliminisanju smrtnih ishoda, sprečavanju katastrofalnih događaja i smanjivanju broja povređivanja.

 

Stvaranje i očuvanje novčanih sredstava će biti ključna obaveza poslovanja u toku 2019. godine.Mi ćemo nastaviti da obezbeđujemo da naš kapital bude iskorišćen na najefikasniji način, i nastavićemo da menjamo naš portfolio na način da se koncentrišemo na profitabilne aktive u našim prioritetnim privrednim granama.

 

Mi nastavljamo da širimo naš portfolio u skladu sa napredovanjem niza ključnih rastućih projekata, uključujući projekat olova i cinka u Bosilegradu u Srbiji, kao i pripremne radove za predložene podzemne radove u Olovu, Bosna i Hercegovina. Važno je naglasiti, da ćemo mi obezbediti stabilan rast dodate vrednosti uz očuvanje kapitalnih troškova na nivou 2018. godine.

 

Naša odlučan fokus na troškovima će biti nastavljen u 2019. godini, jer je naš cilj da troškovi dalje eksploatacije, istraživanja i procene vrednosti, obezbede uštede za akcionare i da nastavimo sa smanjenjem našeg obrtnog kapitala.

 

Nastavićemo da koristimo naše napore u tehnologiji i inovacijama i našim vodećim komercijalnih mogućnostima, da bismo garantovali, da ostajemo najbolji dobavljač za naše klijente i maksimiziraćemo novčana sredstva koja su dobijena od svake mogućnosti za poslovanje.

Bazni rudnici metala koji su predstavljeni u portfoliu i koji pripadaju grupi Ciklomen zajedno sa Mineco su

U Srbiji:

 

 

Bosil Metal

 

Bosil Metal se nalazi na samom jugu Srbije u gradu Bosilegrad. To je novi rudnik, i projekat se nalazi u završnom stadijumu razrade sa rezervama olova, cinka i bakra od više od 4 miliona tona.

Veliki Majdan

 

Veliki Majdan se nalazi nedaleko od grada Ljubovija u Zapadnoj Srbiji. Rudnik ima 150.000 tona rezervi rude olova i cinka. U Velikom Majdanu je zaposleno više od 300 ljudi.

 

U Bosni i Hercegovini:

 

 

Gross

 

Gros se nalazi u Istočnoj Bosni i Hercegovini. On je dobio koncesiju za upravljanje rudnikom Sase u 2005. godini. U rudniku ima više od 6,5 miliona tona rezerve rude olova i cinka. Gros povećava obim proizvodnje svake godine. S obzirom da zapošljava 500 ljudi, rudnikse obavezao da demonstrira vodeću ulogu u odnosu prema lokalnim zajednicama.

 

Detaljnije na: www.gross-doo.com

Nastavak saradnje u čitavom regionu:

 

U naše klijente i partnere spadaju rudarske kompanije: Šuplja Stijena-Gradir Crna Gora, Rudnik, Grot, Lece, Trepča Stari Trg, Trepča Leposavić.

 

Međunarodni partneri:

Usluge

Garantovanje tehničke podrške i obezbeđenje rudarske opreme

 

Ciklomen, budući da predstavlja komercijalni organizacioni deo grupe kompanija i njen centar naprednog iskustva, pruža inovativna i efikasna rešenja za rudarsku industriju, nudi ekskluzivne stručne usluge i usluge za tehničku procenu i planiranje za sve rudnike grupe i partnerske rudnike, isporučuje različitu opremu u skladu sa proizvodnim potrebama svakog preduzeća, kao i sa remontom i tehnološkom podrškom.

Naše oblasti specijalizacije obuhvataju geonauku, rudarstvo, bušenje i miniranje, kompleksne inženjerske usluge i upravljanje izmenama, posebno za povećanje eksploatacionih karakteristika.

Jedan od naših ključnih zadataka jeste obezbedjenje efikasnosti rudarskih radova

 

Ciklomen je otvoren za saradnju i ostale poslovne mogućnosti, gde bi trebalo da naše iskustvo doprinese povećanju efikasnosti vaše kompanije. U Ciklomen Group je zaposlen tim koji se sastoji od iskusnih međunarodnih stručnjaka, koji rade na rudnim nalazištima i rafinerijama , kao i u kancelarijama u Beogradu, Pragu i Talinu, sa fokusom na Earth Systems Engineering centre, koji su specijalizovani za planiranje i razradu rudnog nalazišta, automatizovano projektovanje rudnika, mehaniku stena, operativna istraživanjima po pitanju industrije mineralnih resursa, pitanja zaštite i održivosti životne sredine, mehanizaciju rudnika, procenu rudnika i finansije i upravljanje.

Naučno-istraživački rad

 

Optimizacija flotacionog procesa za polimetalne rude: istraživačka laboratorija sa stručnim timom inženjera, hemičara i tehničkih stručnjaka, koji obezbeđuju rešenja za ispitivanje metala u sledeće svrhe:

 

  • Provera kvaliteta sirovine i gotovih proizvoda
  • Istraživanje kvarova materijala i proizvoda
  • Otkrivanje proizvodnih problema
  • Usklađivanje sa normativnim zahtevima

 

Hemijska laboratorija je u mogućnosti da izvrši kvalitativnu i kvantitativnu analizu elemenata, čak na početnim nivoima, kao i da analizira različite materijale pored metala, uključujući praškaste metale, rude i legure gvožđa. Laboratorijsko testiranje je u potpunosti opremljeno da pripremi testne uzorke i uzorke za sva ispitivanja metala koja se vrše u našim odeljenjima za testiranje.

Oprema, materijali i pribor

 

Ciklomen Investment nudi podzemnu rudarsku opremu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, utovarivače, kipere, mašine za bušaće i eksplozivne radove, kao i širok spektar flotacionih reagenasa, kao što su ksantati, cink sulfat i ostali visoko kvalitetni metalurški materijali.

Dugoročna saradnja

 

Ciklomen Invest radi sa vodećim rudarskim, servisnim i konstalting kompanijama u Velikoj Britaniji, Kini, Ukrajini, Ruskoj Federaciji, Republici Kipar, Poljskoj, Bugarskoj, Makedoniji, Crnoj Gori i Kosovu.

Mi smo otvoreni za dugoročnu saradnju i konstantno istražujemo tržište da bismo našli nova rešenja za naše klijente radi zadovoljenja njihovih potreba.

 

Kontaktirajte nas:

 

Obavezno polje

Obavezno polje

Obavezno polje

Obavezno polje

Slanje obrasca...

Na serveru se dogodila greška

Obrazac je primljen.

Obavezno polje

Obavezno polje

© 2016-2023, Ciklomen Investment