PROIZVODI I USLUGE

Oprema i materijali: Kompletan asortiman reagenasa i materijala ( kuglice za mlevenje, čelične ploče za mlinove, ksantati, ZnSO4 i ostali materijali i oprema)

Podzemni alati i vozila: podzemni kamioni, utovarivači, bušaća postrojenja, čekići itd.

Osnovni i dopunski materijali za podzemne rudarske radove, uključujući šine, čelične oslonce, šipke, krunice,lampe, gume za kamione i utovarivače

Izgradnja i rekonstrukcija flotacionih objekata

Optimizacija flotacionog procesa za polimetalne rude

© 2016-2022, Ciklomen Investment