Ciklomen uspostavlja najviše standarde u poboljšanom izvršenju flotacije. Svi ključni procesi, uključujući aeraciju i namešavanje, manipulacije sa penom i oporavak - za svaki zadatak flotacije.

PROIZVODNJA | Optimizacija flotacionog procesa za polimetalne rude

Ciklomen uspostavlja najviše standarde u poboljšanom izvršenju flotacije. Svi ključni procesi, uključujući aeraciju i namešavanje, manipulacije sa penom i oporavak - za svaki zadatak flotacije. Naša rešenja za flotaciju se izrađuju po zahtevu za svaku narudžbinu, uključujući, ali ne ograničavajući se na, flotacione pakete sa uslugama podrške ili celim koncentratorima. Svaka faza u flotacionom kolu se vrši po zahtevu, za dodatno prečišćavanje, čišćenje ili grubu obradu.

GODINE

ISKUSTVA

Zahvaljujući više od 12 godina iskustva u radu sa našim ključnim partnerima u proverenim i inovativnim rešenjima u flotaciji, pri celokupnom životnom ciklusu postrojenja, gde Ciklomen može da ponudi sve usluge, počev od mineraloškog istraživanja preko izrade studije izvodljivosti, istraživanja su profesionalno pokrivena i predlažu se najbolji stručnjaci koji imaju zvanje doktora nauka stečeno na vodećim metalurškim istraživačkim univerzitetima, kao i dugoogodišnje iskustvo. Usluge se nude u Balkanskom regionu i na međunarodnom nivou.

12

Ciklomen rešenja dolaze sa malim troškovima za eksploataciju i tehničko održavanje, i bolji dizajn flotacionog postrojenja dovodi do značajne uštede troškova za proizvodnju, kontrolno-merne uređaje i pomoćnu opremu, koji su precizno podešeni za najprofinjenije potrebe klijenata. Visoka pouzdanost opreme omogućava brz povraćaj investicija i najbolje rezultate za vaše akcionare.

© 2016-2019, Ciklomen Investment